Antidoping

Suomen Kädenvääntöliiton antidopiongohjelma

Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport Associantion ry on sitoutunut antidopingtoimintaan ja on sitouttanut kaikki urheilijansa ja valmentajansa noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöjä. Kaikki lisenssin hankkineet urheilijat sekä kannattajajäsenet ovat automaattisesti sitoutuneet säännöstöön, sekä noudattamaan liiton antidopingohjelmaa.

Kaikki liiton toiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneet toimimaan kulloinkin voimassa olevien antidopingsäännöstön mukaisesti:

SITOUTUMINEN ANTIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Maailman Antidopingtoimisto WADA:n sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n antidopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin. Kilpailuissa noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä (SUEK) ja Maailman antidopingsäännöstöä (WADA).

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Maailman Antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen.
https://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat

KAMU -lääkehaku

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

KAMU -lääkehaku on myös saatavilla mobiilisovelluksena. Maksuton KAMU-mobiilisovellus on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille puhelimesi kielivalinnan mukaan, suomeksi tai ruotsiksi.

Erivapaus

Urheilijan sairauden hoito voi vaatia kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä. Silloin urheilijan tulee hakea erivapautta. Erivapausmenettely takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden.

Erivapaus – Kädenväännön kansalliset kilpailut

Kädenväännön kansalliseen kilpailuun osallistuvan urheilijan ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Erivapaus – Kädenväännön kansainväliset kilpailut

Kädenväännön kansainväliseen kilpailuun osallistuva urheilija jolla on käytössä jokin lääkeaine, joka on kiellettyjen aineiden listalla, tulee hakea Suomen eettiseltä keskukselta (SUEK) etukäteen erivapautta vähintään 30 päivää ennen kilpailutapahtuman alkua. Tämä lomake tulee tehdä englanninkielisenä. Hyväksytty erivapauspäätös tulee esittää dopingtestissä.

Erivapauden edellytykset

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, jos urheilija pystyy osoittamaan, että jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:
a. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö on urheilijan hoidon kannalta välttämätöntä, ja siitä pidättäytyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa urheilijan terveydelle.
b. Kielletyn aineen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna. Hoito ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin millä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi.
c. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä ei ole mahdollista korvata muulla asianmukaisella hoitovaihtoehdolla.
d. Kielletyn aineen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta (ilman erivapautta tapahtuneesta) kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, mikäli kyseinen aine tai menetelmä on ollut kielletty käytön ajankohtana.

Katso lisää erivapaudesta SUEK nettisivuilta.
https://www.suek.fi/erivapaus

Antidoping- koulutus

ADT järjestää monipuolista koulutusta urheilutoimijoille. Koulutus antaa valmiuksia tehdä eettisiä, reiluja ja terveyttä vaalivia valintoja.
https://suek.fi/koulutus/koulutustoiminta/

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.
http://puhtaastiparas.fi

Ohjeet kilpailunjärjestäjille

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, paitsi arvokilpailuissa, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä. Tällöin kilpailujen järjestäjän kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä ADT:n toimistoon.
https://www.suek.fi/ohjeet-kilpailujenjarjestajille

Voimassa olevat toimintakiellot Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport Association ry:ssä

NimiDopingaineluokka / DopingrikkomusSeuraamusSeuraamus päättyy (seuraamuksen viimeinen päivä)
Mohammad Abdolvand

1. Hallussapito

2. S1 Anaboliset aineet

1. 3 vuoden toimintakielto

2. 3 vuoden toimintakielto

1. 17.5.2026

2. 16.5.2029

Yhteistyökumppanit:
No event found!